วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อบจ.แพร่ ฟิตจัดอบรมกลุ่มองค์กรรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
      เมื่อวันที่๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.นายอนุวัธ  วงค์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังงหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนา  ผาทอง เป็นประธานเปิดอบรม ศึกษาดูงานตามโครงการ"เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ฝห้กับสมาชิกเครือข่ายในจังหวัดแพร่ทั้ง ๗ อำเภอ จำนวน ๑๑๐ คน ณ.ที่ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อย อ.วังชิ้น จ.แพร่  โดยมีนายอัมพร  ฐานะวุฒิกุล นายก อบต.สรอย กล่าวต้อนรับ  ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวังแพร่ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เครือข่ายป่าชุมชมจังหวัดแพร่จัดฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการทบทวนการดำเนินงานป่าชุมชนการบริหารจัดการป่าพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดรายได้ในการบริหารป่าชุมชน ในท้องที่จังหวัดแพร่มีป่าชุมชน ทั้งหมด 367 ป่าชุมชน การอบรมครั้งนี้เป็นป่านำร่อง 34 แห่ง มีโจทย์อยู่ว่า ผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจะนำความรู้นี้ไปขยายต่อยอดได้อย่างไร ที่จะให้ชุมชน ได้รับผลประโยชน์จากป่าอย่างไรบ้าง แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด  ซึ่งได้มีวิทยากรมาให้ความรู้แนะนำในทางทฤษฎี ช่วงบ่ายออกไปปฎิบัติในพื้นที่จริง ป่าบนอ่างห้วยแม่ปะยาง แม่ขมิง ม.๒ และและป่าบนอ่างห้วยแม่หละ ดงเจริญ ม.๙ วิธีกางเต็นท์พักแรมชมธรรมชาติ และการดำรงชีพในป่าเชิงธรรมชาติ โดยไม่ทำลายธรรมชาติ ทางระบบนิเวศวิทยา  
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ