วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อบจ.แพร่ ฟิตจัดอบรมกลุ่มองค์กรรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
      เมื่อวันที่๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น.นายอนุวัธ  วงค์วรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังงหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวัฒนา  ผาทอง เป็นประธานเปิดอบรม ศึกษาดูงานตามโครงการ"เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ฝห้กับสมาชิกเครือข่ายในจังหวัดแพร่ทั้ง ๗ อำเภอ จำนวน ๑๑๐ คน ณ.ที่ศาลาเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อย อ.วังชิ้น จ.แพร่  โดยมีนายอัมพร  ฐานะวุฒิกุล นายก อบต.สรอย กล่าวต้อนรับ  ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวังแพร่ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ เครือข่ายป่าชุมชมจังหวัดแพร่จัดฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการทบทวนการดำเนินงานป่าชุมชนการบริหารจัดการป่าพื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่ใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดรายได้ในการบริหารป่าชุมชน ในท้องที่จังหวัดแพร่มีป่าชุมชน ทั้งหมด 367 ป่าชุมชน การอบรมครั้งนี้เป็นป่านำร่อง 34 แห่ง มีโจทย์อยู่ว่า ผู้ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายจะนำความรู้นี้ไปขยายต่อยอดได้อย่างไร ที่จะให้ชุมชน ได้รับผลประโยชน์จากป่าอย่างไรบ้าง แล้วเราจะทำอย่างไรที่จะให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด  ซึ่งได้มีวิทยากรมาให้ความรู้แนะนำในทางทฤษฎี ช่วงบ่ายออกไปปฎิบัติในพื้นที่จริง ป่าบนอ่างห้วยแม่ปะยาง แม่ขมิง ม.๒ และและป่าบนอ่างห้วยแม่หละ ดงเจริญ ม.๙ วิธีกางเต็นท์พักแรมชมธรรมชาติ และการดำรงชีพในป่าเชิงธรรมชาติ โดยไม่ทำลายธรรมชาติ ทางระบบนิเวศวิทยา  
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครบรอบ5ปีหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ วันที่30 มกราคม 2566 บก.ทัน นันเสียง ร่วมกันกับทีมงานทันใจนิวส์เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนประชานุกูลจังหว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ