วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
(โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
************.
พิธีเปิดการอบรม
โดย ท่านวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 การบรรยายหัวข้อ
"การปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืนในองค์กรยุคดิจิตอล"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต. การบรรยายหัวข้อ
"การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมใ
นองค์กร"
โดย
วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)
การบรรยายหัวข้อ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยมาตรฐาน จริยธรรมโดย วิทยากรจากสำนักงานก.พ
การบรรยายหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนโดย นายภัควัฒน์   ธรรมครุฑทิพย์
ประธาน ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติภาคกลาง และจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งผู้เข้าอบรม มีทั้ง on site และออนไลน์เป็นจำนวนมาก และมีการสุ่มแจกรางวัลหลังจากอบรมเสร็จ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ