วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.
(โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
************.
พิธีเปิดการอบรม
โดย ท่านวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

 การบรรยายหัวข้อ
"การปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืนในองค์กรยุคดิจิตอล"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
. การบรรยายหัวข้อ
"การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมใ
นองค์กร"
โดย
วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ(ปปช.)

การบรรยายหัวข้อ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยมาตรฐาน จริยธรรมโดย วิทยากรจากสำนักงานก.พ
การบรรยายหัวข้อการส่งเสริมคุณธรรมแบบวิถีใหม่สู่การพัฒนา ที่ยั่งยืนโดย นายภัควัฒน์   ธรรมครุฑทิพย์
ประธาน ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติภาคกลาง และจังหวัดปทุมธานี  ซึ่งผู้เข้าอบรม มีทั้ง on site และออนไลน์เป็นจำนวนมาก และมีการสุ่มแจกรางวัลหลังจากอบรมเสร็จ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร. กทม.(ภาคประชาชน)และ สน.ชนะสงคราม

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงคราม   นำคณะ เดินทางมาอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้า(7 ต.ค.) แด่ ดร.พีรว...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ