วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือหลักสูตร กอต.(สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือหลักสูตร กอน.(ปราบปราม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือหลักสูตร กอต.(สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือหลักสูตร กอน.(ปราบปราม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.

พลตำรวจโท เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือหลักสูตร กอต.(สอบสวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หรือหลักสูตร กอน.(ปราบปราม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ห้องเตมียเวส อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

โดยได้กล่าวให้โอวาทแก่ นอร.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีใจความสำคัญว่า

“ตำรวจ” มีความหมายลึกซึ้ง และมีองค์ประกอบ ดังนี้
“ต” หมายถึง ตรากตรำ

” ำ” หมายถึง อำนวยความยุติธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสะดวกให้กับประชาชน

“ร” หมายถึง รอบรู้ รอบคอบ รอบจัด(รู้จักเอาตัวรอด)

“ว” หมายถึง วิเคราะห์ วิจารณญาณ

“จ” หมายถึง จริยธรรม คุณธรรมประจำใจ และยึดหลักอุดมคติตำรวจ 9 ข้อ ในการปฏิบัติหน้าที่

Crโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ