วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

▶️ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี

    📣 ปลัดจังหวัดนนทบุรีร่วมลงพื้นที่กับ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนนทบุรี (คบจ.นนทบุรี) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย🙏
    🗓วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ชุมชนวัดแคนอก(ใต้อาคารโรงเรียนวัดแคนอก)ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี นายทศพล เผื่อนอุดม ปลัดจังหวัดนนทบุรี และคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดนนทบุรี (คบจ.นนทบุรี) ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนวัดแคนอก อ.เมืองนนทบุรี จำนวน 390 ชุด และชุมชนวัดน้อยนอก จำนวน 260 ชุดโดยได้รับการสนับสนุนถุงธารน้ำใจจาก หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการ และภาคเอกชนหลายหน่วยงาน 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ