วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม  2565 นางโสภิกา  คงเจริญ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง 1 (วัดคีรีภาวนาราม) ร่วมแสดงความยินดีกับ
 นางสาวสถาพร  ละวิโรจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา1 (บ้านเกาะล้าน) ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามคคี) ขอขอบคุณนางอาภรณ์ จันทร์ไท อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา คณะผู้บริหารเมืองพัทยาทุกสมัย ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ พนักงานเมืองพัทยาทุกฝ่าย ที่เคยรับราชการเป็นเวลา 21 ปี ให้การช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน จนก้าวเดินมาถึงทุกวันนี้ และคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร โรงเรียนเมืองพัทยา (วัดธรรมสามัคคี) ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ร.ต.สนธยา ศรีนอก หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดนครราชสีมา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ