วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.สุพรรณบุรี สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย-ญวน "ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ"
วันนี้ (29 ตุลาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไทย-ญวน ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำ ประจำปี 2565 ที่ โรงเรียนวัดแม่พระประจักษ์ ตำบลต้นตาล โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมขบวนแห่แม่พระทางเรือไปตามแม่น้ำ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี ดั้งเดิมของชาวคริสต์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี
นายภูวนารถ จารุภูมิก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศให้ประเพณีแห่แม่พระทางสายน้ำของตำบลต้นตาล เป็นงานประเพณีของท้องถิ่นของจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ พื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของชาวคริสต์ หมู่ที่ 4 บ้านแม่พระประจักษ์ ตำบลต้นตาล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลได้มีการจัดงานต่อเนื่องกันมาปีนี้เป็นปีที่ 7 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและสืบสานประเพณีท้องถิ่นของตำบลให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลต้นตาลได้อีกทางหนึ่ง ตำบลต้นตาลยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง อาทิ วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง สุ่มปลายักษ์ และบ้านดินสอ อันเป็นที่รู้จักของชาวอำเภอสองพี่น้องและชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ประเพณีแห่แม่พระทางเรือวัดแม่พระประจักษ์ จัดขึ้นเพื่อแสดงความศรัทธาภักดีต่อพระนางมารีอา โดยกำหนดจัดงานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำ ซึ่งปีนี้วันประกอบพิธีตรงกับวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 โดยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากศาสนิกชนชาวคริสต์อำเภอสองพี่น้องจากจังหวัดใกล้เคียง และหน่วยงานราชการ 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ