วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กฐินสามัคคีวัดบุษยะบรรพต เมืองหัวหิน
เวลา 13.00 น. วันที่ 29 ตุลาคม 65 ที่วัดบุษยะบรรพต(เขาต้นงิ้ว) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพลกฤต - นางอุษา พวงวลัยสิน นอภ.หัวหิน
 เป็นประธานในงานพิธีทอดกฐินสามัคคีชาวเมืองหัวหิน
โดยองค์ประธานคือ นายอมร- นางสุธาสินี เนตรสุวรรณ์ แพทย์หญิง ฆริกานต์ อักษรชาติ และกลุ่มคณะฯ
โดยมี นางวรรณา โชคสุชาติ นายคงศักดิ์ โชคสุชาติ และคณะช้อฟปิ้ง มอลล์ นางชิดชญา โล่ศิริลักษณ์ น.ส.ลิษา อึ้งเห่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน และกลุ่มคณะกฐินบริวาร ร่วมกันทอด
โดยมี พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดฯและคณะสงฆ์ รับองค์กฐิน
สำหรับยอดของกฐินในปี 65 นี้ได้ปัจจัยทั้งหมด 1,000,000 ล้านบาทเศษ โดยทางหลวงพ่อจะนำปัจจัยดังกล่าวสร้างกุฎีที่ทำการเจ้าคณะอำเภอในวัดต่อไป.
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ