วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นนี้ 26 ตุลาคม 2565 จังหวัดราชบุรี  นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท
 ได้มอบหมายให้ ดร.สว่าง  ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ในฐานะที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับฟังปัญหาจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ผู้ประกอบการทุกกลุ่มไม่จำกัดว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ ซึ่งได้รับคำชมเชยจากชุมชนเป็นอย่างและสนับสนุนแนวทางของท่านประธานสภาฯ เพื่อให้โอกาสกับทุกกลุ่ม
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ