วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรีมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา หลังที่ 8
วันนี้ (30 ก.ย.65) เวลา 13.30 น. บ้านเลขที่ 139/1 หมู่ที่ 7 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ให้แก่ นายสมนึก จอบุญ อายุ 48 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดา คือ นางจุก ข้องม่วง อายุ 78 ปี  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการ ซึ่งนับเป็นการส่งมอบบ้านหลังที่ 8 จากจำนวนทั้งสิ้น 9 หลัง โดยการบูรณการทุกภาคส่วนของตำบลจนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการเป็นบ้านที่มั่นคงหลังนี้ 
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับครอบครัวนายสมนึก จอบุญ ที่ได้รับโอกาสจากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งเงื่อนไขสำคัญในการคัดเลือกครอบครัวผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ คือ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด และได้รับการรับรองจากผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน ดังนั้นจึงขอให้รักษาคุณงามความดีที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ โดยขอให้ตอบแทนช่วยเหลือชุมชนและสังคมตามโอกาสที่สมควร
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดงาน "มหกรรมสินค้าดี 4 แคว" (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ