วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรี เปิดโครงการมหกรรมรวมพลคนเสื้อฟ้าปลอดยาเสพติด ปี 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันนี้(30 ก.ย.65) ที่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุพรรณบุรี วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมรวมพลคนเสื้อฟ้าปลอดยาเสพติด ปี 2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมมอบเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 – 2565  และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกล่าวว่า เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสืบสานปณิธานที่ทรงให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ของคนในชุมชนร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยแนวทางสันติการจัดงานมหกรรมรวมพลคนเสื้อฟ้าปลอดยาเสพติด ปี 2565 จึงเป็นการแสดงผลงานความสำเร็จหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ของหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้านนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมโครงการฯ ประกอบด้วย  พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 – 2565  /พิธีปล่อยขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติเงินขวัญถุงพระราชทาน จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน  /พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 อำเภอ   /การจัดนิทรรศการแสดงผลงานหมู่บ้านกองทุนแม่ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 10 อำเภอ
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ