วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” 
   วันนี้ (30 ต.ค.65) เวลา 09.30 น. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมี นายแพทย์ภุชงค์  ไชยชิน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี   นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
   จากรายงานการศึกษาโรค และการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า มีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและ หัวใจทั่วโลกประมาณ  16.7 ล้านคนต่อปี  ในจำนวนนี้ เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้ เกิดในประเทศกำลังพัฒนา           ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880   คน      ต่อประชากรจำนวน 100,000 คน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุ     การเสียชีวิต อันดับหนึ่งในเพศหญิง และอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง นอกจากนี้ ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเสียชีวิต ร้อยละ 5และพิการ  ร้อยละ 70 ซึ่งนอกจาก ความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อม ในภายหลังอีกด้วย ถ้าประชาชนขาดความรู้ด้านการป้องกันหรือรักษาอย่างถูกวิธี  โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าสามารถปรับพฤติกรรม เลี่ยงความเสี่ยงได้  โรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกโรคหนึ่ง     ที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชากร  
จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี           ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดงาน “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้นเพื่อสร้างความรู้   ความเข้าใจ ในการป้องกัน ดูแล และรักษา อย่างถูกต้อง แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกัน อัมพาต     เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการ ออกกำลังกายในการป้องกัน    โรคหลอดเลือดสมอง
นายวีรวิทย์ กุล 
มณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ