วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (18 ต.ค.65) ที่วัดหนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ประชาชนจิตอาสาชาวสุพรรณบุรี แต่งกายด้วยชุดจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 3 ครั้ง ก่อนจะร่วมกันทำความสะอาดศาลาการเปรียญ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณรอบวัดหนองมะค่าโมง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 ณ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 43 และเป็นลำดับที่ 2 ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี ทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองโดยทรงตั้งธรรมยุตติกาวงศ์ขึ้น เป็นนิกายใหม่ในพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมและระเบียบแบบแผนด้านพระพุทธศาสนา ในด้านการดำเนินนโยบายต่างประเทศได้ทรงสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตก โดยยึดหลักการประนีประนอม ด้วยวิธีทางการทูตในด้านการศึกษาศิลปวิทยาการ พระองค์ทรงเป็นนักดาราศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องและแม่นยำล่วงหน้ากว่า 2 ปี จนได้รับสมัญญานามว่า ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านโหราศาสตร์
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ