วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภากาชาดไทย นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า
วันนี้ (26 ต.ค.65) สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณา ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางสุนิษฐิดา เพชรด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ
สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรา - ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความห่วงใยผู้มีความทุกข์ยากเดือดร้อนจากอุทกภัย สภากาชาดไทยจึงได้นำชุดธารน้ำใจ พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด มอบให้กับอำเภอสามชุก 367 ชุด และมอบให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า  จำนวน 565 ชุด ซึ่งตำบลกฤษณา มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 1,320 ครัวเรือน ประชากร 3,920 คน บ้านเรือนถูกน้ำท่วมทั้ง 7 หมู่บ้าน รวมทั้งมีพืชผลทางการเกษตร บ่อปลา บ่อกุ้ง และถนนได้รับผลกระทบ มีน้ำท่วมขัง ทำให้การเดินทางของประชาชนยากลำบาก องค์การบริการส่วนตำบลกฤษณาได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสาธารภัยทั่ง 7 หมู่บ้าน
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และคณะเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เดินทางโดยเรือเพื่อมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลกฤษณาที่ไม่สามารถเดินทางออกรับชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยได้ กว่า 10 ครัวเรือน
สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 10 อำเภอ 92 ตำบล 692 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 22 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 51,789 ครัวเรือน 152,316 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ เช่น ถุงยังชีพ สุขากระดาษ การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ