วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี พร้อมคณะ ” ลงพื้นที่ตรวจภูมิประเทศ เน้นย้ำคุมเข้ม “ยกระดับการป้องกันซีลพื้นที่ชายแดน” ป้องกันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่ จ.หนองคาย - จ.เลย 
วันที่ 2 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พลตรี นรธิป  โพยนอก ผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 กองร้อยทหารพรานที่ 2104 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกองกำลังป้องกันชายแดนที่ขึ้นควบคุมยุทธการกับกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมทั้งพบปะกำลังพล ให้โอวาท มอบนโยบายเนื่องจากตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ส่วนแยก 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยได้เน้นย้ำคุมเข้ม “ยกระดับการป้องกันซีลพื้นที่ชายแดน”ป้องกันสิ่งผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่ จ.หนองคาย - จังหวัดเลย และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังป้องกันชายแดนที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนรับผิดชอบ  พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมในความเสียสละทั้งกายและจิตใจมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเป็นกำลังใจให้กำลังป้องกันชายแดนทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติไทยสืบไป จากนั้นได้ลงพื้นที่ในการตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ จ.เลย               ในความรับผิดชอบของและกองร้อยทหารพรานที่ 2103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ เนินตรวจการณ์ดอนชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย และจุดผ่อนปรนบ้านคกไผ่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ในการเฝ้าระวังป้องการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ชายแดนตลอดแนวแม่น้ำโขง ระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมาจากพันเอกอุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านวัง  เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์  เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยเป็นเส้นทางที่เดินทางไปยังแขวงเวียงจันทน์ การค้าส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าจำพวก สินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนสินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นไม้แปรรูป แร่แบไรท์ และของป่าจากฝั่งลาว ซึ่งในฤดูฝนจะมีน้ำหลาก การขนส่งสินค้าจะใช้เรือบั๊ค (แพยนต์) ในการลำเลียงขนส่งสินค้าข้ามแม่น้ำโขงของทั้งสองฝั่ง พร้อมทั้งพบปะกำลังพล ให้โอวาท และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังป้องกันชายแดนของกองร้อยทหารพรานที่ 2103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดน จ.เลย 
ภาพ : ฉก.ทพ.21
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อินไท NEWS)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์ หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ บริเวณถนนกรมทางหลวงชนบท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ