วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2565  เวลา  14.30  น.  คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฏร นำโดย นายจารึก  ศรีอ่อน  รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายสุทา  ประทีป  ณ  ถลาง  รองประธานคณะกรรมาธิการ  นายธีรัจชัย  พันธุมาศ  โฆษกคณะกรรมาธิการ  และ นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  เลขานุการคณะกรรมาธิการ  พร้อมคณะฯ  เดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านดอนม่วงพัฒนา   ตำบลโพนทราย – บ้านนาคำน้อย  ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู่   เพื่อตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุจริง และรับฟังข้อเท็จจริงจากการดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรังสายดังกล่าว  ซึ่งจากการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการฯ  พบมีการบุกรุกโค่นต้นไม้ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต  เมื่อทำการตรวจวัดถนนดังกล่าวมีความกว้าง 18  เมตร  ความยาว 575  เมตร  (เป็นการว่าจ้างบริษัทเอกชนในก่อสร้าง)  ซึ่งตลอดแนวมีการโค่นต้นไม้ตามแนวตลอดสาย
จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ  ได้เดินสำรวจพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการเปิดถนนใหม่  ซึ่งเป็นช่วงต่อจากการดำเนินการตามโครงการของบริษัทเอกชนก่อสร้าง  ซึ่งได้จัดทำเองโดยใช้งบประมาณกว่า 2 ล้านบาท โดยใช้เครื่องจักรกล  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด  เป็นการเปิดถนนใหม่ ความกว้าง 18 เมตร  ความยาวโดยประมาณ 1,500-2,000 เมตร  ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเคลียริ่งต้นไม้ออกจากบริเวณถนนที่เปิดถนนใหม่  (แต่มีการร้องเรียนก่อนจึงได้หยุดดำเนินการ)  ซึ่งการดำเนินการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมูแห่งนี้  กระทำการก่อนได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้    
จากนั้นคณะกรรมาธิการฯ  ได้เดินทางไปจุดที่สองคือ หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ มห. 1 (คำป่าหลาย)  ตำบลคำป่าหลาย  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อตรวจสอบไม้ของกลางทั้งหมดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้โค่นล้มในระหว่างดำเนินการเคลียริ่งต้นไม้เปิดถนนใหม่  ซึ่งมีไม้ของกลางจำนวน 97  ต้น  101  ท่อน  

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ