วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พัทยา-บางละมุง น้อมรำลึกวันปิยมหาราช ปี 65
ชลบุรี-พสกนิกรชาวเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงร่วมน้อมรำลึกวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
วันที่ 23 ต.ค.65 ซึ่งตรงกับวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 ที่ประชาชนและพสกนิกรคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมถวายความรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช หรือวันเลิกทาส วันสำคัญยิ่งใหญ่ของชาติไทย

ในส่วนของพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี มีรายงานว่า ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ
บางละมุง โดย น.ส.ภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุ โส รักษาการแทนนายอำเภอบางละมุง ได้เป็น
ประธานกิจกรรมน้อมระลึกเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565
โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ก่อนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในพื้นที่ที่
เข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากต่างทยอยวางพวงมาลาน้อมรำลึกต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
หระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ