วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) “วันปิยมหาราช”
          วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" โดยมี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี และนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัด พ.อ.(พ) ภัทราวุธ ทิพโกมุท รอง ผอ.รมน.จ. พ.อ.นฤนาท พุทไธสง รอง ผบก.ตร.จ. นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธี 
           โดย ประธานฯ ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ทุกพระองค์ จากนั้น ได้นำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และเปิดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาศูนย์ราชการ ทาสีฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
       เนื่องในวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักและสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง จนได้รับพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า "พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน“ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาตินานัปการ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน และสาธารณูปการ ตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ