วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่พร้อมนำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน  ช่วยเหลือสัตว์ จากกรณี น้ำท่วมจังหวัดปทุมธานี
 วันนี้ (26 ต.ค.65) เวลา 09.30 น. นาวาเอกกิตติวัฒน์ อิทธิกุลเสฎฐ์ พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย  ภายใต้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน  ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมนำหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน  มอบให้แก่ชุมชนวัดไก่เตี้ย เพื่อเป็นอาหารแก่ควายของวัดไก่เตี้ย โดยมี น.สพ.ประภาส ภิญโญชีพ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  สพ.ญ.ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์  ปศุสัตว์เขต 1  นายเศกสรรค์ สวนกูล  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์   นายณกรณ์  ทินราช   ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี  นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก  นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง    กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านผู้ดูแลสัตว์ร่วมรับมอบ
   นายณกรณ์  ทินราช   ปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า ควาย จำนวน 10 ตัว นี้ มีผู้ใจบุญไถ่ชีวิตไว้แล้วนำมาถวายวัดไก่เตี้ย โดยมีปศุสัตว์อำเภอสามโคกเข้ามาดูแล ให้ความช่วยเหลือ ตรวจโรค มาโดยตลอด เมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมก็อพยพจากวัดมาอยู่ในที่ดินของผู้ใจบุญ ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าไม่มีต้นหญ้าและ อบต.กระแชง ก็นำน้ำมาฉีดให้เป็นประจำเพื่อให้กระบือมีปลักได้นอนแช่ และเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 แม่ควายตกลูกเพิ่ม 1 ตัว และปศุสัตว์อำเภอได้เข้ามาทำการช่วยคลอด ดูแล รักษาจนลูกควายแข็งแรง พร้อมทั้งสนับสนุนหญ้าแห้งแก่ควายทั้งฝูง และจัดหานมแพะให้กินชดเชยน้ำนมจากแม่ที่อาจมีไม่เพียงพอ จนลูกควายแข็งแรง ในขณะที่ปกติแล้วทางวัดจะมีคนเลี้ยง ซึ่งจะคอยเกี่ยวหญ้ามาเลี้ยงควายอยู่เป็นประจำทุกวัน
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ