วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
 ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดพิษณุโลก เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรมสำหรับช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยฯ และเวลา 15.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ