วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ชลบุรี-ประชาชนและพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐินสามัคคีวัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา ยอดกฐินเบื้องต้นกว่า 1.7 ล้านบาท
วันที่ 15 ต.ค.65 ที่วัดหนองใหญ่ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ได้จัดให้ใีพิธีทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยมี พ.ต.อ.นิทัศน์ แหวนประดับ ผกก.สภ.เมืองชลบุรี และครอบครัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 

โดยในพิธีได้มีการจัดตั้งองค์กฐินสามัคคีที่ศาลาการเปรียญ ก่อนจะถวายผ้ากฐิน ที่มีพระสงฆ์วัดหนองใหญ่จำนวน 27 รูปร่วมอนุโมทนาและเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนประชาชนและพุทธศาสนิกชนที่ร่วมพิธีได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ์ตามลำดับเป็นอันเสร็จ โดยยอดกฐินรวมในเบื้องต้นจำนวน 1,759,013 บาท

อนึ่ง พิธีการถวายผ้ากฐิน หรือการทอดกฐิน ของพุทธศาสนิกชนจัดเป็นสังฆทาน คือ ถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพื่อให้คณะสงฆ์นำผ้าไปอุปโลกน์ ยกให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์ลงมติ และกาลทานที่มีกำหนดเขตเวลาถวายแน่นอน คณะสงฆ์วัดหนึ่งๆ สามารถรับได้ครั้งเดียวในรอบปี มีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

ในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตรจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริวารของกฐินทานแทน เช่น เงิน หรือวัตถุสิ่งของ เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาถาวรวัตถุและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ยังถือเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพุทธบัญญัติ เป็นการเทิดทูนพระพุทธบัญญัติเรื่องกฐินให้คงอยู่สืบไป นับได้ว่าบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูชาส่วนหนึ่ง และเป็นการสืบต่อประเพณีกฐินทาน มิให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างพลังสามัคคีขึ้นในสังคมอีกทางหนึ่งด้วย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ