วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แม่อายสะอื้น….

    สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ฯได้รับแจ้งจากบรรดาผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 ว่าต้องการความช่วยเหลือทางคดีโดยด่วนเพราะครูและ ผอ ร่วมยี่สิบกว่าคน กำลังถูก ปปช สอบ ในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์  E CLASSROOM  สมาคมฯจึงมอบหมายให้ผมไปช่วยเหลือดูแล
    
     ดังนั้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 ผมจึงเดินทางไปที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ลงเครื่องที่เชียงราย เพราะอำเภอแม่อายอยู่ใกล้สนามบินเชียงรายมากกว่าสนามบินเชียงใหม่ ถึงอำเภอแม่อาย เวลาเย็น และวันที่ 30 ตุลาคม 65 จึงนัดพบผู้เกี่ยวข้องประชุมที่โรงเรียนแม่ฮ่าง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

   ข้อ 1 พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้….
   
    เมื่อปี 2555 สพฐ.จัดสรรงบประมาณ E-CLASSROOM ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ 87 โรงเรียน ได้รับงบประมาณโรงเรียนละ สองล้านห้าแสนบาท ข้อสังเกตคือ
    - เป็นงบ แปรญัตติเหมือน งบ สนามฟุตซอล 
    - สพฐ กำหนดให้จัดซื้อครุภัณฑ์หลายรายการและในจำนวนนั้นมีประเภท Software 4 รายการ โดย สพฐ กำหนดความต้องการเบื้องต้นว่าให้ Software ทั้ง สี่ นั้น มีความสามารถทำอะไรได้บ้าง 
    - คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง (TOR)  ของ Software ไม่มีปรากฎในบัญชีใดๆของส่วนราชการ โรงเรียนต้องกำหนดเองว่าคุณลักษณะอย่างไร ราคากลางเท่าไร ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่โรงเรียนหรือคุณครูจะมีความสามารถในการกำหนดคุณลักษณะ TOR และราคากลางของ Software ได้ด้วยตัวเอง
   - มี แผ่น CD คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลางของครุภัณฑ์และยังมีคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของ Software ส่งให้โรงเรียนผ่านมาทางเจ้าหน้าทีของสำนักงานเขต (บางแห่ง) ทราบภายหลังว่าแผ่นซีดีดังกล่าวเป็นของผู้รับจ้างรายหนึ่งและล้อกสเปค 
   ข้อ 2 เมื่อโรงเรียนได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเขียน TOR ( คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง) แต่คณะกรรมการไม่สามารถเขียนคุณลักษณะเฉพาะของ TOR ได้ ในที่สุดเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตฯก็ได้เรียกไปพบและมอบแผ่นซีดีให้โดยบอกว่าเป็นแผ่นซีดี TOR ของ สพฐ
      คณะกรรมการเขียน TOR เชื่อว่าเป็นแผ่นซีดีของส่วนกลาง จึงนำข้อมูลจากแผ่น ซีดี มาเขียน TOR และโรงเรียนก็ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 

    ต่อมา ปปช เข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า คุณลักษณะ (TOR) ของ Software ที่โรงเรียนได้มาจากสำนักงานเขต เป็นคุณสมบัติที่มีการล้อกสเปค เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ซึ่งในทางปฏิบัติ หลังจากนี้อีกไม่นาน ปปช ก็คงจะตั้งข้อกล่าวหาและสอบสวนเพื่อเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง เรื่องนี้ ทั้ง 87 โรงเรียน 
       
     - สพฐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิด และอ้างว่าบรรดาคุณครูดังกล่าวประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ สพฐ เสียหาย ในที่สุด ครูโรงเรียน 4 โรงเรียน ในอำเภอแม่อาย ต้องควักกระเป๋าตัวเองจ่ายเงินชดใช้ให้ สพฐ โรงเรียนละหลายแสนบาท

     ข้อ 2 แนวทางในการต่อสู้คดี
       - สมาคมฯจะร่างฟ้องศาลโดยฟ้อง สพฐ ให้คืนเงินให้กับคุณครู ทั้งสี่โรงเรียน เพราะจากพฤติกรรมคุณครูทั้งหลายพบว่ามิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ที่สำคัญคือต้นเหตุแห่งความเสียหายคือ เจ้าหน้าที่ของ สพฐ 
       - ร่างคำชี้แจงต่อสู้คดีให้ หากถูก ปปช ตั้งข้อกล่าวหา (มีช่องทางต่อสู้มากมาย แต่ขอไม่นำเสนอแนวทางในที่นี้) 
       
    ข้อ 3 ค่าแรงในการฟ้อง 4 คดี และต่อสู้คดีหากถูกตั้งข้อกล่าวหาจาก ปปช คือ “กาแฟอเมซอน Espressoso ปั่น เพิ่มช็อท หวานน้อย หนึ่งแก้ว”  …เหมือนเดิมไม่มากกว่าเดิม

  ข้อ 4 โรงเรียนอื่นๆที่โดนเรื่องนี้ หากประสงค์ให้สมาคมพิทักษ์สิทธิ์ฯ ช่วยเหลือ โปรดติดต่อด่วนเพราะพวกผมจะมีเวลาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ ให้ เท่านั้น และจะไปตามลำดับการร้องขอ พวกเรา “ไปทุกที่ที่มีทาง” 

  ข้อ 5 ถ้าเป็นไปได้ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฯด้วยครับ สิทธิประโยชน์มากมาย

     “สพฐ จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ สพฐ กลับร่วมมือกับบริษัทผู้รับจ้าง ส่งแผ่นซีดี TOR ที่ล้อกสเปค ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแล้วนำไปให้โรงเรียน เมื่อโรงเรียนนำไปใช้ สพฐ ก็ตั้งคณะกรรมการมาสอบสวนทางละเมิด อ้างว่า สพฐ เสียหาย และสั่งการให้ครูที่มีหน้าที่ทำ TOR ชดใช้ให้ สพฐ” …อย่างนี้ แม่อาย จะไม่สะอื้นได้อย่างไร

  ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
นายกสมคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ( ส.พ.บ.ค.) 
31 ตุลาคม 2565
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ