วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และแถลงความร่วมมือในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการ
วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารรับรองเกษะโกมล  เขตดุสิต กรุงเทพฯ นายกวิน ทังสุพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Energy Transition & Climate Change Management (ETC)” รุ่นที่ 1 โดยมี นายนที สิทธิประศาสน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรจำนวน 50 คน

พร้อมกันนี้ ได้มีการแถลงความร่วมมือ ในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งผู้ร่วมงานประกอบด้วย นายพิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานคณะทำงานด้านพลังงานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายกวิน ทังสุพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคุณวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในทุกระดับ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาทักษะ รวมไปถึงการสนับสนุนนโยบาย ภาครัฐและเอกชน ในด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชนตระหนัก และเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการเผยแพร่ความรู้ เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดต่อไปในอนาคตอีกด้วย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ