วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ส่งเสด็จสู่สวรรค์ "องค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว เทพ 9 พระองค์"  องค์ประธานในพิธีถือศีลกินเจ "อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง"
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.18 น. ที่ มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม 
อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
    ท่านอาจารย์วิชัย
ชูชัยเจริญ (ซินแสจู) ประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง เป็นประธานในการส่งเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ "องค์กิ้วอ้วงฮุกโจ้ว เทพ 9 พระองค์" องค์ประธานในพิธีเทศกาลถือศีลกินเจ 
ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2565 
    ซึ่งในงานวันนี้ได้มี นายประกอบ 
จำรูญพานิชย์กุล 
ประธานมูลนิธิสว่างอาริโยธรรมสถาน
อ.บ้านหมี จ.ลพบุรี, นายวิจิตร เหล่าชัยเจริญผล ประธานสมาคมพุทธธรรมสว่างสามัคคี(พ้งไล้ 35)  อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร, คุณจิตติมน สุทธิอาจ, และนายอรชัย ปุณณะนิธิ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ที่ร่วมถือศีลกินเจในเทศกาลกินเจ ร่วมในพิธีส่งเสด็จในครั้งนี้จำนวนหลายท่าน ซึ่งประเพณีถือศีลกินเจนี้ ทาง
"มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง" ได้ถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ช่วงในวันเวลาดังกล่าว ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 มีพิธี(ลอยกระทง) และวันที่ 4 ตุลาคม 2565 มีงาน(ทิ้งกระจาด) ซึ่งศิษย์ยานุศิษย์ ที่เคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน "มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม อุทยานวิหารเซียน-ปากช่อง" 
ร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ ในเทศกาลถือศีลกินเจในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก...///

(#)มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม
อุทยานวิหารเซียน -ปากช่อง
(#)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนด้วย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ