วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พช.ราชบุรี เยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่ายน้ำหวานจากพืชตระกูลปาล์ม มะพร้าว และเกษตรอินทรีย์ต่างๆ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ โรงงานบริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย
 นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เยี่ยมชมโรงงานผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำหวานจากพืชตระกูลปาล์ม มะพร้าว และเกษตรอินทรีย์ต่างๆ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นางสารภี ยวดยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำหวานจากพืชตระกูลปาล์ม มะพร้าว และเกษตรอินทรีย์ต่างๆ และอาคารจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำน้ำหวานที่ทำจากดอกมะพร้าวที่สืบต่อกันมาของคนในท้องที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทางภาคกลาง จากการที่ได้มีโอกาสไปอยู่ที่ชุมชนอัมพวาช่วงหนึ่ง ได้เห็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนทำน้ำหวานจากดอกมะพร้าวมาเป็นน้ำตาล แต่ขั้นตอนในการผลิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้าน อาจจะไม่ถูกสุขอนามัยหรือความสะอาด และในน้ำตาลมะพร้าวที่วางจำหน่ายในปัจจุบันยังมีการผสมน้ำตาลทราย หรือแบะแซ ลงไป ทำให้สูญเสียคุณสมบัติที่แท้จริงของน้ำตาลมะพร้าว ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่อร่างกายซึ่งในตอนนั้นชาวบ้านในชุมชนอัมพวากำลังจะเลิกราในเรื่องการปลูกมะพร้าวอินทรีย์แบบธรรมชาติ โดยหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นที่เห็นว่ามีผลตอบแทนมากกว่า และอีกสาเหตุหนึ่งคือ เกษตรกรบางรายหันไปทำโฮมสเตย์ รีสอร์ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ทวีจำนวนขึ้น ทำให้วิถีชุมชนการเกษตรของอัมพวาเปลี่ยนไป ด้วยคุณสารภี ยวดยงเห็นว่า วิถีชีวิตเกษตรแบบธรรมชาติของชุมชนเป็นสิ่งที่น่าจะคงอยู่คู่กับอัมพวา รวมถึงการปลูกมะพร้าวและทำน้ำตาลมะพร้าวอินทรีย์ จึงเป็นเรื่องราวการก่อตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนมะพร้าวอินทรีย์แม่กลอง-ท่าจีน ในเวลาต่อมา เพื่อสืบสานภูมิปัญญา และรักษาสวนมะพร้าวผืนสุดท้ายที่ดีที่สุดในโลกให้คงอยู่ถึงรุ่นลูก หลาน ไม่เลือนหายไปเหลือเพียงตำนาน โดยคุณสารภี ยวดยง ได้ก่อตั้ง บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบการวางรูปแบบธุรกิจกับชุมชนนั้น บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด ได้จัดตั้งเครือข่ายของเกษตรกรที่สนใจเข้ามาร่วมโครงการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรมและเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่การปรับการผลิตระดับชาวบ้าน เริ่มตั้งแต่ฟาร์ม และระบบการผลิต จนกระทั่งถึงผู้บริโภค เพื่อให้ได้สินค้าที่มาตรฐานสากล สามารถจำหน่ายได้ทั่วโลก โดยบริษัทจะเข้าไปถ่ายทอดความรู้ กำกับควบคุมดูแลมาตรฐานทุกขั้นตอนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : บริษัท ชีวาดี โปรดักส์ จำกัด  88/8 หมู่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
📞 Tel : 66-5986-2954
Line: Chiwadi01
 การเยี่ยมชมฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ