วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

นายชำนาญศรีสวัสดิ์ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 จะเซ็ต์ MOU ร่วมกันในช่วงเช้าเวลา 9.00 นก่อนงานเสวนา 1 ร่วมMOUจะทำShortCoure เติมแรงงานให้คนท่องเที่ยว 2 ร่วมเสวนาคำตอบท่องเที่ยวไทยหลังยุคโควิด 19
ณ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ตกลงร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้สะทะและการปลูกฝังทติของนักศึกษาและบุคลากรนายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรู้ที่เหมาะสม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยต่อไป
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ