วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิว

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เชิญถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

  วันนี้ (15 ต.ค.65) เวลา 09.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แด่พระภิกษุสงฆ์ และให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 750 ชุด อำเภอบางปลาม้า จำนวน 1,400 ชุด และอำเภอสองพี่น้อง จำนวน 1,350 ชุด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร  เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสิ่งของพระราชทานที่นำมอบแก่ราษฎรในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ซึ่งราษฎรผู้ประสบภัยที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่างรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
 โอกาสนี้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาด ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียนบ้านเรือนประชาชน ให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จำนวน 14 ครัวเรือน
สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 8 อำเภอ 62 ตำบล 407 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 22 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 28,129 ครัวเรือน 86,226 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ เช่น ถุงยังชีพ สุขากระดาษ การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยในการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมทั้งประสานสำนักงานชลประทานที่ 12 ในการลดปริมาณการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพ และเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีน สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จะได้เร่งดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ