วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

น้ำใจคนไทยไม่มีหมด ผบ.เรือนจำพระนครศรีอยุธยา
พร้อมคณะฯ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ชุมชนบ้านสาย ต.บางซ้าย
   นายเทวพงษ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
นำคณะมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ร่วมกับมูลนิธิโรจนธรรมสถาน และกรมโรงงานทหารเรือ
ฐานทัพเรือสัตหีบ 

โดยนำข้าวสาร-อาหารแห้ง
สิ่งของอุปโภคบริโภค ที่เป็นประโยชน์นำไปมอบให้กับชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ณ ชุมชนบ้านสาย ต.บางซ้าย
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย ช่วยซับน้ำตาและเพิ่มขวัญกำลังใจในโอกาสนี้กับชาวบ้านในชุมชนดังกล่าว และในโอกาสนี้นายเทวะพงษ์พันธ์เมืองยมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังได้นำอาหาร และในโอกาสนี้ ผบ.เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยังได้นำอาหารไปแจกจ่ายให้กับลิงในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในโอกาสนี้อีกด้วย./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ