วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"นิวัฒน์ ผู้ว่าฯ อยุธยา" ลงพื้นที่ วัดศาลาปูน ประชุมหารือและมอบกำลังใจผู้ต้องขัง ที่ช่วยปฏิบัติภารกิจกรอกกระสอบทราย
ป้องกันเกาะเมือง 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่วัดศาลาปูน อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประชุมศูนย์ป้องนำ้ท่วมพระนครศรีอยุธยา อยุธยา ณ วัดศาลาปูน โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
ขอความอนุเคราะห์ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ช่วยปฎิบัติภารกิจกรอกกระสอบทรายป้องกันเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 
โดยใช้รถพ่วงบรรทุกทราย 5 คัน                          มาบรรทุกกระสอบทราย ณ เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยุธยา นำไปส่งมอบตามจุดต่างๆเพื่อป้องกันน้ำท่วม./

#เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย           สนับสนุนโดย 
 รายงานข่าว                            

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ