วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 สำนักงาน ป.ป.ช.นครนายก ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้าง ถนนชลประสิทธิ์ ซอย 7 เทศบาลเมืองนครนายก หลังพบภาพชำรุดเสียหาย หวั่นประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย
    
            ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) สำนักงาน ป.ป.ช. ว่ามี ผู้ใช้นามแฝง watchdog ได้แคปภาพจากเพจ ที่นี่ "นครนายก" เพื่อนำมาเผยแพร่ในกลุ่มไลน์ STRONG ภาคตะวันออก เป็นรูปถนนพังเสียหายแล้วมีคำบรรยายสื่อ ว่า ควรเรียกผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมเนื่องจากสิ้นปีนี้จะหมดสัญญารับประกันของการก่อสร้างถนนเส้นนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ถนนสายดังกล่าว คือ ถนนชลประสิทธิ์ ซอย 7 แต่ไม่พบข้อมูลในเว็บไซต์ภาษีไปไหน” 

          ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก จึงมอบหมายกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ประสานขอทราบข้อมูลกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ พร้อมลงพื้นที่ที่ปรากฏตามภาพปรากฏผล ดังนี้ 
          1.พื้นที่ถนนที่ปรากฏตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งนั้นเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลของ “เทศบาลเมืองนครนายก” ดำเนินการตามสัญญาที่ 74/2563 เริ่มก่อสร้าง 30 กันยายน 2563 ถนนเอสฟัสท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก วงเงินค่าก่อสร้าง 1,850,000 บาท อยู่ระหว่างประกันสัญญา ซึ่งจะหมดสัญญาในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 
         2.เทศบาลเมืองนครนายกได้รับทราบถึงสภาพความเสียหายของถนนเส้นดังกล่าว ชำรุด พัง เป็นหลุมเป็นบ่อแต่ยังไม่ได้รับการบำรุงรักษาถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก สุ่มเสี่ยงเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุ อยู่ระหว่างแจ้งบริษัทผู้รับเหมาเข้าทำการซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง ซึ่งนายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นโดยการปรับปรุงหรือซ่อมแซมโดยเร่งด่วน เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งผลต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ต่อไป 
          3.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก ขอความร่วมมือชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครนายก ร่วมลงพื้นที่และติดตามความก้าวหน้าเพื่อแจ้งเบาะแสเป็นระยะ รวมถึงประสานงานเชิญสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายกร่วมลงพื้นที่และรายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อทราบด้วย
        ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครนายก จะติเตามและรายงานผลความก้าวหน้าการแก้ปัญหาต่อไป เมื่อเทศบาลเมืองนครนายกได้แก้ไขปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมสำหรับการใช้งาน 
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ล้งทุเรียนเจ้านาย เปิดแผงทุเรียนเจ้านาย รับซื้อขายส่งออกผลไม้ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี-อุตรดิตถ์ ตามฤดูกาล ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ