วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ป.ป.ช. ภาค 3 - โคราช ลุยติดตามอาคารโรงเรียนสร้างไม่เสร็จ
เฝ้าระวังต่อเนื่องงานซ่อมสร้างถนน
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 กลุ่มประสานการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 3 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตามที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (ศูนย์ CDC สำนักงาน ป.ป.ช.) กรณีสื่อสังคมออนไลน์ระบุถึงโครงการก่อสร้างอาคารเรียนของ อบจ.นครราชสีมา ที่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยลงพื้นที่ ณ โรงเรียนกุดจิกวิทยา อำเภอสูงเนิน ซึ่งเป็น 1 ใน 8 โรงเรียนที่ถูกระบุถึง คือ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) งบประมาณ 4,760,000 บาท พบว่ามีการดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการตรวจสอบต่อไป

นอกจากนั้น คณะได้ลงพื้นที่โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.20101) บ้านลาดใหญ่ - บ้านหนองไทร อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 10,000,000 บาท 2. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (อบจ.นม.26201) ด่านขุนทด - หนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 6,680,000 บาท และ 3. โครงการถนน (อบจ.นม.26201) ด่านขุนทด - หนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ 9,998,000 บาท ซึ่งทั้ง 3 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตเชิงรุกตามนโยบายป้องนำปราบ
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมของอำเภอเมืองนครสวรรค์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ