วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

  #เพชรบูรณ์#ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณแม่น้ำพุง หน้าวัดทุ่งธงชัย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565
 โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดฯ ซึ่งในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้สนับสนุนการจัดงาน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวอำเภอหล่มเก่า จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันออกพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชนให้เกิดความรักความสามัคคีและร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2565
               สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ