วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เพชรบูรณ์#ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
เชิญถุงพระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีเชิญถุงพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอศรีเทพ และอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยเนื่องจากพายุโนรู จำนวน 2,939 ชุด โดยมี นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธาน นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายอำเภอศรีเทพ นายอำเภอวิเชียรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชน ร่วมพิธีฯ.
                สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคม หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สภท.)
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ