วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“อลงกรณ์”เชิญอธิบดีกรมวิชาการชี้แจงฟรุ้ทบอร์ดวันพฤหัสบดีนี้หลังทราบข่าว”ชลธี”ถูกโยกย้าย 
นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้
(ฟรุ้ทบอร์ด)เปิดเผยวันนี้ว่า หลังจากทราบข่าวว่ามีการโยกย้ายนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ.6)ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชจนมีเสียงเรียกร้องจากหลายองค์กรด้านผลไม้ขอให้มีการทบทวน
การโยกย้ายดังกล่าวจึงให้ฝ่ายเลขาฯ.เชิญอธิบดีกรมวิชาการมาชี้แจงต่อที่ประชุมฟรุ้ทบอร์ดในวันพฤหัสบดีที่ 27ตุลาคมนี้ถึงเหตุผลในการโยกย้ายนายชลธีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมวิชาการที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกอันเป็นแหล่งผลิตผลไม้แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ
 “ฟรุ้ทบอร์ดเป็นคณะกรรมการระดับชาติมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการผลไม้เศรษฐกิจของประเทศจึงให้ความสำคัญกับบุคคลากรที่เป็นคีย์แมนคนสำคัญๆของทุกกระทรวงทบวงกรมและผู้อำนวยการสวพ.6ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้น จึงขอทราบเหตุผลและความจำเป็นของการโยกย้ายดังกล่าวเพื่อรายงานต่อ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานฟรุ้ทบอร์ดเพื่อพิจารณาต่อไป ขอให้มั่นใจว่า จะพิจารณาเรื่องนี้อย่างเที่ยงธรรม “
    นายอลงกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ประธานฟรุ้ทบอร์ดได้มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ทั้งGAP และGMPเป็นนโยบายหลักรวมทั้งนโยบายปราบปรามขบวนการสวมสิทธิ์ทุเรียนและทุเรียนอ่อนอย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปี 2562เป็นต้นมาในทุกภาคทั่วประเทศพร้อมกับการใช้นโยบายตลาดนำการผลิตและการบริหารโลจิสติกส์รวมกับกระทรวงพาณิชย์และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดอื่นๆจนสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวสวนและประเทศจากการส่งออกทุเรียนและผลไม้ของไทยได้กว่า2แสนล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนผลสดส่งออกทะลุ100,000ล้านบาทในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานของทุกภาคีภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรชาวสวนที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักฝ่าฟันวิกฤติโควิด19และผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนตลอดเวลากว่า3ปีที่ผ่านมา
  “แม้การโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการจะเป็นอำนาจของผู้บริหารกรมซึ่งฟรุ้ทบอร์ดไม่มีอำนาจไปก้าวก่ายแทรกแซงการบริหารงานบุคคล แต่ฟรุ้ท
บอร์ดก็มีสิทธิ์ที่จะรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงบุคคลากรที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญภายใต้การบริหารจัดการผลไม้ของฟรุ้ทบอร์ดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการทำงานภายใต้นโยบายสำคัญๆของฟรุ้ทบอร์ดจะไม่เกิดปัญหาโดยเฉพาะการปราบปรามขบวนการสวมสิทธิ์ทุเรียนและทุเรียนอ่อนจะต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดต้องไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดไปแสวงประโยชน์หรือหากมีใครแอบอ้างผู้มีอิทธิพลหรือนักการเมืองก็ให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจะต้องไม่มีการลูบหน้าปะจมูกเป็นอันขาด เป็นนโยบายที่ประธานฟรุ้ทบอร์ดและตนย้ำมาโดยตลอดเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ นอกจากนี้ฟรุ้ทบอร์ดยังมอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ.และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ.รวมทั้งตนลงพื้นที่สนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคพจ. เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภาคเอกชน ภาคเกษตรกรและสวพ.ทุกภูมิภาครวมทั้งภาคตะวันออกเป็นการทำงานแบบบูรณาการเชิงรุกตลอด3ปีที่ผ่านมา “
นายอลงกรณ์กล่าวในที่สุด.
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ