วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ผบ.ตร. มอบรางวัล “นักเรียนนายร้อยตํารวจ” คว้าแชมป์ Thailand Cyber Top Talent 2022 การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ชูเป็นบุคลากรตำรวจรุ่นใหม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผบ.ตร. มอบรางวัล “นักเรียนนายร้อยตํารวจ” คว้าแชมป์ Thailand Cyber Top Talent 2022 การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ชูเป็นบุคลากรตำรวจรุ่นใหม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี

     เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.


 ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. แสดงความยินดี และมอบรางวัลแก่  “นักเรียนนายร้อยตำรวจ” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Cyber Top Talent 2022 การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ  
    


พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระดับประเทศ โดยสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ รายการ Thailand Cyber Top Talent 2022 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีทีมนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน 393 ทีม
     ผลการแข่งขันในระดับอุดุมศึกษาหรือSeniorทีมReboosterตัวแทนจากโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจคว้าแชมป์ระเทศไทย  ได้รับโล่ห์และเงินรางวัล 90,000 บาท โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นรต.ทัศไนย มานิตย์ หรือ ต้น ชั้นปีที่ 3 , นรต.วรรณกร นุ่น ประดิษฐ์ หรือ เอิร์ธ ชั้นปีที่ 3 และ นรต.สุดฤทธิ์ วงษ์สุวรรณ หรือ สุดริด ชั้นปีที่ 2
     โดยทีม Rebooster จาก รร.นรต. จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันใน รายการ Cyber SEA Game 2022 หรือ การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในระดับ อาเซียน ที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป
    นอกจากนี้ยังมี ตัวแทนของตำรวจเข้าแข่งขันรอบสุดท้าย และได้รับรางวัล ดังนี้  ทีม Abs01uteR ลงแข่งขันในระดับประชาชนทั่วไป (Open) ในนามตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อันดับที่ 5 ของประเทศ ได้เงินรางวัล 3,000 บาท โดยสมาชิกประกอบไปด้ว พ.ต.ต.วงศ์ยศ เกิดศรี รร.นรต.  ร.ต.ท.ภัทรพงศ์ ระมั่งทอง ภ.5 และ ร.ต.ท.ศุภเกียรติ สบบง บช.ก.
     ทีม YourW0rs7N1gh7m4r3 ลงแข่งขันในระดับอุดมศึกษา (Senior) ในนามตัวแทนจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้อันดับที่ 8 ของประเทศ ได้เงินรางวัล 3,000 บาท โดยสมาชิกประกอบไปด้วย  นรต.ณัฐนนท์ กุลจรัส ชั้นปีที่ 4 นรต.กรวิชญ์ ในกระโทก ชั้นปีที่ 2  และ นรต.หัสวรรษ สุวรรณราช ชั้นปีที่ 2
     ผบ.ตร.กล่าวอีกว่า ขอชื่นชม และแสดงความยินดีที่ผู้แทนนักเรียนนายร้อยตำรวจ สร้างผลงานได้ยอดเยี่ยม ในการแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ หรือ Thailand Cyber Top Talent 2022 จนได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และที่สำคัญยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนด้วย
     หนึ่งในนโยบายเร่งด่วนเพื่อประชาชน ที่ประกาศขับเคลื่อนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นมา คือ “การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี” ป้องกัน ปราบปรามภัยทางออนไลน์ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในปัจจุบัน
     


การพัฒนาทีมตำรวจไซเบอร์ ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยสร้างบุคลากรตำรวจรุ่นใหม่ “สร้างตำรวจมืออาชีพ” ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายามในการสร้าง และพัฒนาบุคลากรตำรวจให้มีความรู้ ความชำนาญด้านนี้ และยังเป็นการเดินตามวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ประกาศไว้ นั่นคือ “เป็นตำรวจมืออาชีพ ทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน” โดยในการนี้คือสร้างความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สร้างตำรวจมืออาชีพ” 
@พ.ต.ท.หญิงจุฬนี/แก้ม 

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ