วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐเกาหลี  มุ่งพัฒนา STEAM Education  เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ภายใต้โครงการ UNESCO- UNITWIN  
-----------------------------------
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี  ให้การต้อนรับคณะจาก Korea National University of Education (KNUE) ประกอบด้วย Prof. Dr. Young-Hoon Kim, Prof. Dr. Joachim Koenig, Prof. Dr. Hyun-Jong Choe, Prof. Dr. Jungjoo Sohn และ Prof. Dr. Nam-Hwa Kang ในการเดินทางมาร่วมกับวิทยาเขตกาญจนบุรีภายใต้โครงการ UNESCO- UNITWIN เพื่อมุ่งพัฒนา STEAM Education ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ที่วิทยาเขตฯให้การสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ได้แก่โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม และโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับ Korea National University of Education (KNUE) สาธารณรัฐเกาหลี ที่เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย นอกจากนี้ยังได้มีการหารือเพิ่มเติมในความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์เกี่ยวกับ AI เช่น Pinterest รวมทั้ง Machine Learning  และ Deep Learning
-------------------------
สนับสนุนโดย
 เผยแพร่และ รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

(ตึก)เขียนผิด ชีวิตเปลี่ยน !! วางท่อ ๒นิ้ว เพียง ๗.๑๕ เมตร งบประมาณเกือบ ๙๐,๐๐๐ บาท เป็นความจริงหรือ ป.ป.ช. โคราช ไม่นิ่งเฉยลงพื้นที่ ตรวจสอ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ