วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

  ในโลกยุคปัจจุบัน  หากต้องการพัฒนาตนเอง เพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นส่วนสนับสนุนให้เปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตและการทำงานในระดับสากล ดังนั้นความรู้ด้าน “
ภาษาอังกฤษ” โดยฉพาะด้านการสื่อสารจึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกับผู้คนต่างชาติต่างภาษา และการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน  ก็จะเป็นการการันตีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับสากล ให้กับตัวเราได้อีกด้วย 
   
อาจารย์ ดร.นิธิมา สุทะพินธ์  อาจารย์สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี   ได้เปิดเผยว่า “ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลจากการแชร์ประสบการณ์และตอบคำถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-ELT) และการเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช่องทาง Live สด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  https://fb.watch/fPHg9iHRim/?mibextid=ma8js8  Facebook Fan Page เพื่อการศึกษา สาขา SLA Mahidol University, Kanchanaburi Campus  และเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจทั่วไปได้รับชมด้วย โดยครั้งนี้มีนักศึกษา ชั้นปีที่ 3  จากสาขาวิชาต่าง ๆ มาร่วมพูดคุย แชร์ประสบการณ์  การเตรียมตัว เคล็ดลับ เรื่องการเรียนและ กลยุทธ์วิธีการ สอบวัดระดับภาษาอังกฤษและเรียนในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเข้มข้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้ผ่านก่อนเรียนจบ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ กับนักศึกษารวมทั้งผู้ที่สนใจจะสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการเรียนและการทำงาน  และเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล  ต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามเกณฑ์ เพื่อสำเร็จการศึกษา  จึงมีการจัดการสอบ MU-ELT มหาวิทยาลัยจะจัดสอบทุกภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถสอบได้หลายครั้งจนกว่าจะได้คะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  โดยได้ แนะนำวิธีการ หลัก ๆ 5 วิธี ดังนี้  
 
1. ทำความเข้าใจลักษณะข้อสอบให้ละเอียดว่าข้อสอบเน้นวัดผลอะไรบ้าง ข้อสอบแบ่งออกเป็นกี่ส่วน เวลาการในการทำข้อสอบ รู้จำนวนข้อ และวิธีการทำข้อสอบ เช่น เป็นการสอบแบบ Computer-Based แบบ Internet-Based หรือแบบ Paper-Based เพื่อเตรียมตัวฝึกฝนให้ดีก่อนเข้าห้องสอบ
2. สำหรับข้อสอบฟัง ควรใช้เวลาฝึกฝนที่ยาวนาน เน้นฝึกโดยสม่ำเสมอ ฟังภาษาอังกฤษจากหลายแหล่งและหลายสำเนียงเพื่อให้เกิดความคุ้นชิน ซึ่งสามารถฟังเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจเพื่อทำให้สามารถฟังได้นานขึ้น แล้วแบ่งเวลาบางส่วนไปฝึกทำข้อสอบฟังด้วย
3. สำหรับข้อสอบไวยากรณ์และข้อสอบคำศัพท์ เน้นฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ นำคำศัพท์ที่พบมาฝึกฝนและหาคำอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์เพิ่มเติมจากหนังสือหรือคลิปสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ ส่วนข้อสอบอ่านควรอ่านคำถามก่อนที่จะเริ่มอ่านบทอ่านจะช่วยลดเวลาในการอ่านและสามารถทำข้อสอบได้ทันเวลา
4. การฝึกฝนทำข้อสอบภาษาอังกฤษควรใช้เวลาฝึกด้วยตัวเองและแบ่งเวลาทำข้อสอบไปพร้อมเพื่อนๆ ด้วย ซึ่งเพื่อนจะช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกัน ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย และเพื่อนจะมีการปรึกษาเพื่อช่วยกันหาคำตอบจะทำให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
5. สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ควรเตรียมพร้อมให้ดีก่อนสอบแต่เนิ่น ๆ แต่เมื่อใกล้สอบควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงก่อนสอบ ศึกษาเส้นทางการเดินทางไปห้องสอบเพื่อจะเผื่อเวลาการเดินทางไม่ต้องร้อนรนก่อนสอบ ศึกษาข้อปฏิบัติในการสอบให้ดี เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ให้พร้อม และไม่ควรลืมเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เพราะการที่เราต้องต่อสู้กับความรู้สึกหนาวในห้องสอบมีผลต่อคะแนนมาก ๆ เนื่องจากสภาวะทางกายที่จะอาจเป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบ”
นักศึกษา หรือ นักเรียน บุคคลทั่วไปที่ สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  สามารถติดตามกลยุทธ์ เคล็ดลับดี ๆ หรือขอคำปรึกษาได้ ที่ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์  Facebook เพจ SLA Mahidol University, Kanchanaburi Campus    ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีกิจกรรมน่าสนใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้ร่วมสนุกอย่างต่อเนื่อง

------------------
สนับสนุนโดย
 เผยแพร่และรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ