วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา  - ประธานรัฐสภา นำคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ รับฟังปัญหาและความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยใน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเยียวยาพื้นที่รับน้ำ เป็นกรณีพิเศษ 
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางอมรรัตน์ กรึงไกร นายอำเภอเสนา ให้การต้อนรับ  นายชวน  หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมคณะฯ ในโอกาสการเดินทางมาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย บริเวณประตูระบายน้ำเจ้าเจ็ด ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน 
นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 1 พระนครศรีอยุธยา  นายจิรทัศ ไกรเดชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 ห้วหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่

จากนั้น ประธานรัฐสภา พร้อมคณะฯ ได้ลงเรือไปเยี่ยมประชาชน ที่บ้านเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  และรับฟังการรายงานข้อมูลจากนายอำเภอเสนา  ถึงปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ เยียวยา พื้นที่รับน้ำเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากต้องประสบอุทกภัยเป็นระยะเวลานาน โดยประธานรัฐสภา และคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป


เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

17 กรกฎาคม 2567  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยแก่บุคลากร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาค...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ