วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครฯ กรมเจ้าท่า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดซ้อมแผนช่วยเหลืออุบัติเหตุทางน้ำเสมือนจริง เตรียมพร้อมมาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลลอยกระทง งดจำหน่ายพลุหรือเชื้อเพลิงอื่น
  วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2565) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกฤษณ์  แก้วทองหลาง หน.สนง.ปภ.จังหวัด ลงพื้นที่ร่วมติดตามการซ้อมแผนเผชิญเหตุทางน้ำ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เจ้าท่าภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น  ณ ท่าเรือพระราชวังจันทรเกษม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดย ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ รองนายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลนคร และคณะ บรรยายสรุปและนำชมการซ้อมแผน  ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์เรือพายของชาวบ้านชนกับเรือโดยสารมีผู้ตกลงในแม่น้ำ จำนวน 3 ราย โดยมีการเข้าช่วยเหลือผู้ตกน้ำทั้ง 3 ราย วิธีการปฐมพยาบาล ก่อนจะนำส่งไปยังโรงพยาบาล ซึ่งได้รับการสนับสนุนผู้ฝึกซ้อมและการช่วยเหลือจากหน่วยงานสาธารณสุขเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ หน่วยกู้ภัยอยุธยารวมใจ
     ด้าน  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันลอยกระทง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหลายพื้นที่จัดให้มีสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมดังกล่าว ในส่วนของมาตการรักษาความปลอดภัย วันนี้ (7 พ.ย.) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กรมเจ้าท่า ปภ. สาธารณสุข มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมกันซักซ้อมเตรียมการการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มาตรการแรก เป็นการตรวจสอบความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการกู้ภัย ซึ่งวันนี้เป็นการซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่จัดให้มีการลอยกระทง ให้ไปดูแลเรื่องความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรงของท่าน้ำ การจัดคนลงให้มีจำนวนเหมาะสมกับท่าที่รับน้ำหนักได้ ซึ่งจังหวัด ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการปล่อยแถวปิดล้อม ตรวจค้น และอำนวยการจราจร วันนี้ เวลา 16:00 น ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอีกด้วย 
     อย่างไรก็ตาม ปีนี้  ไม่อนุญาตให้สถานที่หรือร้านค้าใด จัดจำหน่ายพลุหรือเชื้อเพลิงต่างๆ เพราะฉะนั้น จะมีการตรวจอย่างเข้มงวด โดยมอบหมายให้นายอำเภอ นายทะเบียน รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้แล้ว  สำหรับในวันลอยกระทง ขอฝากพี่น้องประชาชนในการที่จะออกมาลอยกระทง ขอให้ใช้ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ ในการที่จะลงไปบริเวณท่าน้ำลอยกระทง และขอให้ดูแลบุตรหลานให้ดี ในส่วนของราชการ ได้มีการกระจายกำลังลงไปในการเตรียมความพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่
   

เดชา  อุ่นขาว หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ