วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1214
ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลทองแสนขัน นางสาวธัญลักษณ์ คำมิ่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองแสนขัน เป็นประธานกล่าวเปิดงานในการประชุม โดยมี นาย
กฤษณ์ หย่ำวิไล
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายอดิศร จันทร์จำเนียร วิศวกรโยธาชำนาญการ นายศรัณย์ ชุ่มกลัด นายช่างโยธาชำนาญงาน ให้ความรู้และแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนไหล่ทาง ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ โดยมีนายชูชาติ สิงห์เนตร นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (ผู้ช่วยหมวดทางหลวงทองแสนขัน ) ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอทองแสนขัน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีนายสมศักดิ์ จึงสำเร็จการ นิติกรชำนาญการ สำนักงานทางหลวงที่ 5 เป็นวิทยากร กล่าวแนะนำโครงการและตอบข้อซักถามของพี่น้องประชาชนและ สื่อมวลชน ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวนประมาณ 80 คน

ทั้งนี้ นายกฤษณ์ หย่ำวิไล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กล่าวว่า ในการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อโครงการก่อสร้างโครงข่าย
ทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางหมายเลข 1214 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำอ่าง - วังผาชัน ระหว่าง กม 21+847.00.ระหว่าง กม.25+881.050 (เป็นช่วงๆ) วงเงินงบประมาณ 33,000,000 บาททางหลวงหมายเลข 1214 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 11 (สายหลัก) เชื่อมโยงไปยังอำเภอน้ำปาด อำเภอฟากท่า อำเภอบ้านโคก และจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ไปถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเชื่อมโยงไปยังอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลก เป็นทางลัดไปสู่ภาคอีสานใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว ขนส่งสินค้าทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมในช่วงที่จะดำเนินการสภาพทางเดิมคันทางแคบ สองข้างทางเป็นย่านชุมชนปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวผิวจราจรแคบ ดังนั้นในปีงบประมาณ 2566 แขวงฯ จึง
เห็นควร ก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง โดยทำการขยายความกว้างของไหล่ทาง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
อำนวยความปลอดภัย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทาง 

เอนก ธรรมใจ
รายงาน  
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ