วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี จัดโครงการมอบรัก ปันน้ำใจ ส่งกำลังใจ สู่เบตง

ยะลา - โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี จัดโครงการมอบรัก ปันน้ำใจ ส่งกำลังใจ สู่เบตง มอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ (เบตง)เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่อาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา  นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง  พร้อมด้วย นายอาลี  ดูดิง  รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง นางรอฮนา แก้วสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา ร่วมต้อนรับคณะทัศนศึกษาท่องเที่ยว และบำเพ็ญประโยชน์จากโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา , สมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม , สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี ในโครงการมอบรัก ปันน้ำใจ ส่งกำลังใจ สู่เบตง  โดยมีการมอบสิ่งของ สื่อการสอน ทุนการศึกษา เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ นักเรียนพิเศษ กศน.อ.เบตง ทุนกำลังใจให้แก่ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ครู กศน.ที่สอนนักศึกษาพิเศษ และครอบครัวกลุ่มเปราะบาง 
นายลิขิต ลิ้มรสรวย ผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา กล่าวว่า โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา , สมาคมส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม , สโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์ และมูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี ได้ตระหนักในความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เราจึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน สร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเป็นมิติสำคัญของสังคมไทยที่จะช่วยให้เยาวชนที่ขาดแคลนได้รับโอกาสและกำลังใจอย่างทั่วถึง จึงได้จัดโครงการมอบรัก ปันน้ำใจ ส่งกำลังใจ สู่เบตง เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  โดยมอบทุนการศึกษา เครื่องเขียน และอุปกรณ์กีฬา ให้นักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกาย ทางความคิด สติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา
โทร.064-126-5593

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ