วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิรัฐบุรุษ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ มูลนิธิรักเมืองไทย มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก จัดการแข่งขัน “
เขาใหญ่มาราธอน 2565” (KHAO YAI MARATHON 2022) ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีปเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานโครงการเขาใหญ่มาราธอน 2565 เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกาย การปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักสิ่งแวดล้อม และช่วยกันพิทักษ์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลกของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการหารายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการของมูลนิธิฯ ต่อไป 

โดยการดำเนินการแข่งขันในปี 2565 แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ตามกติกาสากลวิ่งถนน ได้แก่
1. วิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตร
2. วิ่งฮาล์ฟ มาราธอน 21.1 กิโลเมตร
3. วิ่งมินิ มาราธอน 10.5 กิโลเมตร
4. วิ่ง-เดินเพื่อสุขภาพ 6.5 กิโลเมตร
5. แฟมิลี่รัน 6.5 กิโลเมตร

ถ้วยรางวัลและเงินรางวัล
1. ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ 42.195 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ          พระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่
No.1 ชาย : วิรัตน์ วัยดารา (Finish Time 2:40:30)
No.1 หญิง : ลีลา กระโดนชำนาญ (Finish Time 3:52:27)
2. ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ 21.1 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่
No.1 ชาย : ชุติเดช ถนอมทรัพย์ (Finish Time 1:16:19)
No.1 หญิง : กอบกาญจน์ ภูอาราม (Finish Time 1:32:13)

3. ผู้ชนะเลิศ OVERALL ระยะ 10.5 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท ได้แก่
No.1 ชาย : ณัฐวุธ ศรีเนตร (Finish Time 0:36:04)
No.1 หญิง : ปิยะนุช สุขชาติ (Finish Time 0:42:22)
4. ครอบครัว 4 คนขึ้นไป ระยะ 6.5 กิโลเมตร จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท 
5. รองอันดับ 1 ของวิ่งมาราธอน วิ่งฮาล์ฟ มาราธอน วิ่งมินิ มาราธอน และแฟมิลี่รัน ได้รับถ้วยรางวัล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท 
6. รองอันดับ 2 ของวิ่งมาราธอน วิ่งฮาล์ฟ มาราธอน วิ่งมินิ มาราธอน และแฟมิลี่รัน ได้รับถ้วยรางวัล พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
7. สำหรับนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ของทุกกลุ่มอายุ 10 ปี ทั้งชาย-หญิง ในระยะวิ่งมาราธอน และฮาล์ฟ มาราธอน ได้รับถ้วยรางวัลที่ระลึก เขาใหญ่มาราธอน 2565 

สำหรับเหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ 5 ชนิด ได้แก่ ช้าง นกเงือก กวาง กระทิง และเสือ ตามลำดับ การแข่งขันปี 2561 เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูป “ช้าง” ปี 2562 เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูป “นกเงือก” ปี 2563 เหรียญรางวัลเป็นรูป “กวาง” ปี 2564 เหรียญรางวัลเป็นรูป “กระทิง” และปี 2565 เหรียญรางวัลเป็นรูป “เสือ”  เมื่อสะสมเหรียญครบ 5 ปีต่อเนื่องแล้วนำมาต่อกัน จะรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก (The World Heritage Logo)   

สำหรับรายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของโครงการทั้ง 3 มูลนิธิ อาทิ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้พิทักษ์ป่าของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ตลอดจนสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานของ ฯพณฯ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ... “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

มาวิ่ง...เพื่อจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคย 
มาวิ่ง..เพื่อผู้ทักษ์ทุกผืนป่าของประเทศไทย
มาวิ่ง..เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย
มาวิ่ง..เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ 3 มูลนิธิฯ
ทุกรอยเท้าที่วิ่งไป...จะสร้างผืนป่าให้กลับมา./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ