วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด รุดตรวจสอบความเดือดร้อนของประชาชนจากขยะในพื้นที่ชุมชนป่าดอนแดง อ.ธวัชบุรี พร้อมสั่งการเข้มให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยด่วน
วันนี้( 29 พ.ย. 65)  เวลา 14.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนป่าดอนแดง บ.ท่าเยี่ยม ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด โดยมี ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอธวัชบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในครั้งนี้ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

สืบเนื่องจากป่าชุมชนดอนแดงเป็นป่าสาธารณะ เนื้อที่ประมาณ 385 ไร่ และเป็นที่หาของป่าชาวบ้านตามฤดูกาล ต่อมาผู้ลักลอบนำขยะมาทิ้งไว้ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไม่ถึง 400 เมตร และยังอยู่ใกล้สถานศึกษาอีกหลายแห่ง ทำให้ส่งผลกระทบการเรียนการสอนและกิจของสงฆ์ โดยสภาพหลุมฝังกลบขยะในป่าชุมชนดอนแดง ได้ส่งผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น-แมลงวัน ที่ผ่านมาเคยมีชาวบ้านและคณะสงฆ์ร้องเรียนประเด็นผลกระทบ เพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหา แต่ยังไม่มีความคืบหน้า และตามที่ตัวแทนวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้ร้องเรียนพร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยเฉพาะการฝังกลบขยะเพื่อกำจัดกลิ่น หรือแมลงวัน จากนั้นค่อยย้ายที่ทิ้งขยะไปยังสถานที่ที่เหมาะสมกว่านี้ พร้อมทั้งขอให้เอาไปทิ้งที่อื่น ให้พื้นที่ตรงนี้กลับมาเป็นระบบนิเวศที่สวยงาม เป็นลมหายใจของชุมชนได้เหมือนเดิม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับทราบเรื่อง ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยกำชับให้ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ทำการขนย้ายขยะไปไว้ที่ห่างไกลชุมชนชั่วคราว เพื่อไม่ให้กระทบต่อชาวบ้านหรือประชนชนในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการก่อสร้างบ่อขยะซึ่งเป็นระบบที่ถูกต้อง หรือที่เขาเรียกระบบฟิวแรนสร้างเสร็จ ฃ คาดว่าใช้ระยะเวลา 1 เดือน จะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งจะเป็นที่รับขยะขององค์กรปกครแฃองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 3 แห่งในพื้นที่ อันได้แก่ เทศบาลตำบลนิเวศน์ เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ และเทศบาลตำบลอุ่มเม้า ก็จะใช้ร่วมกันใช้บ่อขยะแห่งนี้ เป็นที่กำจัดขยะในพื้นที่ต่อไป โดยในเบื้องต้นจะรีบขนย้ายขยะทั้งหมดออกไป ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณนี้ให้ได้รับผลกระทบ ในส่วนที่เหลือจะใช้รถไถกลบ และเอาจุลินทรีย์มาใช้กำจัดเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่น  พร้อมทั้งจะทำป้าย และให้อปท. หาคนมากำกับดูแล ป้องกันการลักลอบมาทิ้งขยะในพื้นที่นี้อีก

ซึ่งผลการเจรจา ได้ข้อยุติว่า ขอให้มีการยุติการทิ้งขยะในพื้นที่ป่าชุมชนดอนแดงโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยให้หาที่จัดเก็บใหม่ ที่ห่างไกลชุมชนและไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน ตำบลนิเวศอีกต่อไป โดย นายณรงค์ฤทธิ์ นาอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่บ่อขยะ ยอมรับในเงื่อนไข และประสานกับทั้ง 3 ตำบลจะร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่ยังต้องรอห้วงเวลาของการจัดเตรียมสถานที่ใหม่ในการจัดเก็บกำจัดขยะ ในส่วนนี้วันละ 5 ตันนายกเทศมนตรีตำบลนิเวศน์ สรุปว่าจะใช้ที่ดินของตนเองเป็นที่ทิ้งขยะชั่วคราว ไปก่อนและเมื่อพื้นที่ที่จัดเตรียม  เป็นบ่อขยะถาวร แบบกลบฝังสำเร็จเสร็จสิ้น แล้วจึงจะมีการนำขยะไปทิ้งในจุดที่เตรียมไว้ต่อไป โดยจะไม่นำมาทิ้งในป่าชุมชนดอนแดงให้เกิดปัญหามลพิษ และผลกระทบ กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบอีกต่อไป

ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กำชับว่า นอกเหนือจากสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการนำขยะมาทิ้งในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ยังกำหนดให้ เทศบาลตำบลนิเวศน์และส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น ดังกล่าว ให้มีการขนออก จากพื้นที่ไปไว้ที่อื่นแล้วคืนพื้นที่กลับมาสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับชาวบ้านและชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา การต่อต้านเกิดขึ้น ตามมาอีกต่อไป และในขณะที่อยู่ในระหว่างของการดำเนินการขนขยะจากพื้นที่นี้ออกไป ก็ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหา ด้านกลิ่น และฉีดยากำจัดแมลงวัน ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่โดยเด็ดขาดในทันที โดยให้ทางฝ่ายปกครองเจ้าของพื้นที่อำเภอธวัชบุรี เข้ามาควบคุมพื้นที่หากยังมีการละเมิด ไม่ว่าจากกลุ่มส่วนการปกครองท้องถิ่น หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไป หากยังมีการลักลอบนำขยะมาทิ้งก็ให้ดำเนินการ เอาผิดตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
/////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ