วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

  วันนี้ (20 พ.ย.65) เวลา 14.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  แด่พระภิกษุสงฆ์  และแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จำนวน 2,400 ชุดและวัดสาลี จำนวน 120 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร  เหล่ากาชาด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี ณ วัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยถุงยังชีพพระราชทานที่นำมอบแก่ราษฎรในครั้งนี้ สร้างความปลื้มปิติยินดีแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่า ซึ่งราษฎรผู้ประสบภัยที่ได้รับมอบถุงยังชีพพระราชทาน ต่างรู้สึกซาบซึ้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 และได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณถัย/เขตการให้ความช่วยเหลือแล้ว 10 อำเภอ 95 ตำบล 737 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 22 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 51,789 ครัวเรือน 152,316 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ให้ความสำคัญในหารให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีพ เช่น ถุงยังชีพ สุขากระดาษ การจัดที่พักอาศัยชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งได้สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยในการสูบน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมทั้งประสานสำนักงานชลประทานที่ 12 ในการลดปริมาณการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำพลเทพ และเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำท่าจีน สำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ จะได้เร่งดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ