วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกษตรกรสุพรรณบุรีจำนวนมากร่วมฟังเสวนาโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร
วันนี้ (20 พ.ย.65) ที่วัดวังจิก ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เกษตรกร ชาวอำเภอสามชุกจำนวนมาก ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการเสวนา และมีนายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ 
การเสวนาโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งด้านพืช โดยนายวีระศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านประมงโดย นายเดชา รอดระรัง ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ด้านปศุสัตว์ โดย นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และด้านแหล่งเงินทุน โดยนางสาวพัทรา ปั้นทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี 
สำหรับโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร เป็นโครงการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ขจัดความยากจน โดยให้เกษตรกรกู้ยืมเงินจากธ.ก.ส.คนละไม่เกิน 1 แสนบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ภายใต้เงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องมีแผนการผลิตที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.65) จังหวัดสุพรรณบุรี มีการอนุมัติโครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพให้แก่เกษตรไปแล้ว 34,584,000 บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ