วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง สายน้ำ สายชีวิต “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานประเพณีไทยสู่ความยั่งยืน”
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.00 น. ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานสายน้ำ สายชีวิต สืบสานประเพณีลอยกระทง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับวัดป่าเลไลยก์วรวิหารและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี วีถีชีวิตความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป และรณรงค์ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดไทยและใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ อีกทั้ง ยังส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสำคัญของชาติ กระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนัก รัก และหวงแหนวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าต่อสถาบันหลักของชาติมีความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านกิจกรรมทางวัฒนธรรม และเผยแพร่อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายปรีชา ทองคำ นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ ขบวนกลองยาว การแสดงศิลปะวัฒนธรรม  และการจำลองพิธีการสู่ขอแต่งงานจากเสภาขุนช้าง-ขุนแผน ตอน "พลายแก้วแต่งงานกับนางพิม" การแสดงทางน้ำ แสง สี เสียง “สายน้ำ สายชีวิต สุพรรณบุรี” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากวิทยาลัยนาฎศิลปสุพรรณบุรี  
สำหรับการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

“เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” คว้ารางวัล “BUSINESS+ PRODUCT OF THE YEAR AWARDS 2022” รางวัลสุดยอดสินค้าและบริการแห่งปี 2565 ในกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ