วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ๒๕๖๖
รวมพลังศรัทธานาคะบารมี เพื่อพระพุทธศาสนา
 
เมื่อวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ดร.อภัย จันทนจุลกะ ประธานคณะกรรมการผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับ นายศิริชัย บุญชิต หรือ หนึ่งนาคา ผู้ผลิตรายการและพิธีกรรายการคนหัวนาค และ นายพศิน เรืองวุฒิ และคณะทำงานรายการตามรอยนาคา ช่องนาคาทีวี ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งนายวัชราศิลป์ พิสิษฐ์กูล หรือน้องภูผา ศิลปินวาดภาพลายไทยเด็กอัจฉริยะ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี สาขาพุทธศิลป์ 
รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก โดยสถาบันโพธิคยาฯ ร่วมกับคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และมูลนิธิวีระภุชงค์ เพื่อมอบให้กับบุคคล คณะบุคคล และ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนา ด้านการหนุนเสริมการเผยแผ่และปกป้องพระพุทธศาสนา และบุคคลที่ทำงานด้านศิลปกรรมที่เกี่ยวข้องกับกับองค์พญานาค ซึ่งจะมีกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้
ในโอกาสนี้เลขาธิการได้กล่าวถึง  ทิศทางการทำงานสถาบัน ซึ่งมีเป้าหมายหนุนเสริมและปกป้องพระพุทธศาสนา รวมทั้งการทำงานโครงการธรรมยาตรา ๕ แผ่นดินลุ่มน้ำโขงอันเป็นที่มาสำคัญในการสนับสนุนการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในประเทศลุ่มน้ำโขง โดยมีเป้าหมายนำองค์ความรู้เรื่องพญานาค ยกระดับให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง และขอขึ้นทะเบียนรายการต่อองค์การยูเนสโกร่วมกัน ๕ ประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และจากงานวิจัยชุดนี้ได้ขยายต่อยอดเป็นการจัดโครงการมอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่องค์พญานาคมีอย่างเป็นรูปธรรม ตามที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกและคำบอกเล่าของพระอริยสงฆ์./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ