วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

การเสวนา “อนาคตประเทศไทยกับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” จัดโดย                                                                                             • กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) 
• สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
• และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
                                                                                                   โดยได้รับเกียรติจาก                                                                                • ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
• ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
• คุณธวัช ผลความดี   อดีตเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)                                      • ดำเนินรายการโดย คุณวิศรุต  ดวงจินดา รองเลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมฯ                                                                      สรุปภาพรวมความเชื่อมโยงของเนื้อหาการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ"  
นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ                                                           1. การปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์พลิกฟื้นโลกรวมถึง การปรับองค์กรขนานใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมในการแข่งขันจากต่างประเทศ                                                                   2. มุมมองของอนาคตประเทศไทยกับสังคมคาร์บอนต่ำ                              
3.  แนวทางการปรับตัวของธุรกิจขนาดเล็กเพื่อไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ที่สามารถนำไปใช้ได้อย่างไร                                                                4. ทิศทางนโยบายของ กกพ เพื่อสนับสนุนต่อแนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำของประเทศ และความพร้อมของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นตลาดพลังงานสะอาดแบบเสรี                                                                                                    5. มาตรฐานคาร์บอนเครดิตในสากลเเละ แนวทางการสร้างค่านิยมให้คุณค่าต่อการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนสินค้าคาร์บอนต่ำในประเทศไทย สามารถทำได้อย่างไรบ้าง                                                             โดยได้รับความสนใจอย่างดียิ่งจากผู้เข้าอบรมทั้งภาครัฐเ/เอกชนเเละนักธุรกิจ กว่า 90 คน
ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารรับรองเกษะโกมล ดุสิต กรุงเทพฯ

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ