วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  เปิดโครงการศาลเยาวชนภาค 7  ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All  for  One) ณ  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  2  จังหวัดราชบุรี
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการ “ศาลเยาวชนภาค 7 ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All For One)” โดยมีนายรัฐธีย์  ยมจินดา อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีนางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมมือ ดูแล แก้ไข ฟื้นฟูเด็ก และเยาวชนผู้กระทำความผิดในเขตอำนาจศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดโครงการ โดยมุ่งเน้นการสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีมของบุคลากรในองค์กรศาลยุติธรรม “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้หยุดการจัดกิจกรรมไปประมาณ 2 ปีเศษ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ในยุคปัจจุบัน หัวข้อ “สำคัญที่ใจ” โดยคุณเชอร์รี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ และมีนายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกฤษดา วงษ์แก้ว นายศุภวุฒิ เถื่อนกลาง และ นายธนาตุล ธาดาวิโรจน์ นักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย บรรยายในหัวข้อ“แรงบันดาลใจ” อันเป็นการสร้างแรงผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีขวัญกำลังใจในการกลับตัวเป็นคนดี มุ่งมั่น สร้างอนาคตที่ดีแก่ตนเอง และในวันเดียวกัน เวลา 13.00 นาฬิกา นายรัฐธีย์ ยมจินดาอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด "เล้าไก่แสนสุข แปลงผักผูกพัน"  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ จากนายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะด้านการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ เพื่อนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคต ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จังหวัดราชบุรี./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดงาน "มหกรรมสินค้าดี 4 แคว" (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ