วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทร.สุวรรณภูมิ บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายการประชาสัมพันธ์ ราชมงคลสุวรรณภูมิ สอดรับยุคดิจิทัล
      นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565  ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Google Meet เพื่อพิจารณานโยบายและยุทธศาสตร์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ด้าน เพื่อสอดรับยุคดิจิทัล ได้แก่ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ การวางแผนการใช้และพัฒนาช่องทางสื่อสาร การบริหารจัดการและเพิ่มทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร การพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานพันธมิตร และการประเมินผลการดำเนินงานของการประชาสัมพันธ์  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานคณะทำงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ